Zekaat

Zekaat, Fidiyah en Sadaqah

Wat is Zekaat?

De derde pilaar van de islam is Zekaat. Zekaat wordt gekenmerkt door het feit dat dit een daad van aanbidding is omwille van Allah die ten goede moet komen van de samenleving. De armen hebben recht op een deel van de rijkdom van de rijken. Allah schenkt ons materiële rijkdom en verplicht ons deze tegelijkertijd met anderen te delen. Wij verzamelen en geven Zekaat aan degenen die het meest in nood zijn.

We versterken de solidariteit door sociale ongelijkheden te overwinnen. Zekaat reinigt ons eigendom en ons hart. In tegenstelling tot liefdadigheid is het geven van Zekaat een religieuze plicht. Het is door Allah bepaald wie verantwoordelijk is voor het geven van Zekaat, wie Zekaat zal krijgen en hoe de Zekaat moet worden berekend.

Wie is verplicht om Zekaat te geven?

Iedereen zonder geestelijke beperking is het geven van Zekaat een verplichting voor degenen die in het bezit zijn van een nishaab. Als uw vermogen over een jaar meer bedraagt dan uw nishaab, moet u 2,5 procent van dit vermogen aan behoeftigen geven. Als het bovenstaande op u van toepassing is, moet u eenmaal per jaar een bepaald bedrag van uw eigendom aan de behoeftigen schenken.

Wie komen in aanmerking voor Zekaat?

Het is door Allah voorgeschreven wie Zekaat mogen krijgen:

"Voorwaar, de Zekaat is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en de Moe’allaf en voor (het vrijkopen) van de slaven, en de schuldenaren en om (uit te geven) op de weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs. 

Qur’aan: Soerah At Tawbah, vers 60

Wanneer wordt Zekaat gegeven?

De betalingsdatum kunt u zelf bepalen. Het belangrijkste in de Zekaat berekening is het islamitische jaar. Dat is 354 dagen. Let op: u kunt ook op speciale dagen zoals een vakantie of een verjaardag aanhouden om uw Zekaat te betalen, om de datum niet te vergeten. Velen van ons betalen Zekaat gedurende de Ramadan.

Fidiyah - Boete

Fidiyah is de vergoeding die wordt betaald om iemand uit zijn moeilijke situatie te redden. Als een religieuze term verwijst het naar de materiële prijs die is betaald om enkele onvolkomenheden die tijdens de bedevaart zijn begaan op te heffen of vanwege het onvermogen om de vasten te verrichten.

De betalingsdatum voor het onvermogen om te vasten kunt u zelf bepalen. Het belangrijkste in Fidiyah berekening is het islamitische jaar. Dat is 354 dagen. Let op: u kunt ook op speciale dagen zoals een vakantie of een verjaardag aanhouden om uw Fidiyah te betalen, om de datum niet te vergeten. Velen van ons betalen Fidiyah gedurende de Ramadan.

In de Qur'aan

En op degenen die slechts met grote moeite kunnen vasten (en het dan niet doen) rust de plicht van Fidiyah.

(Soerah Al Baqarah, vers 2/184)

Dus als iemand die niet kan vasten vanwege ouderdom en ongeneselijke ziekte en deze dagen ook niet kan inhalen, dan betaalt hij voor elke gemiste dag Fidiyah.

(Serahsî, el-Mebsût, III, 100; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 395-397)  

En verricht de Hadj en de ‘Oemrah voor Allah. En indien jullie dan verhinderd zijn, laat dan een offerdier (slachten) dat makkelijk te vinden is en scheert jullie hoofden niet tot het offerdier zijn slachtplaats heeft bereikt. (Voor) wie van jullie ziek is of iets aan zijn hoofd heeft, dat hem last bezorgt is er Fidiyah. 

(Soerah Al Baqarah, vers 2/196)

Één Fidiyah, is de hoeveelheid voedsel die een persoon per dag zal voeden of de prijs ervan. Dit is gelijk aan sadaqah-u fitr. Dit is de minimale grootte van Fidiyah. Maar degene die vrijwillig meer (dan verplicht is) geeft; dat is beter voor hem.

(Soerah Baqarah, vers 2/184; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270)

Wilt u onze projecten steunen met uw donatie?