Gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming in overeenstemming met de EU-basisverordening inzake gegevensbescherming voor "Natuurlijke Personen”

Status: 01 augustus 2018

Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse in onze organisatie en de bijbehorende acties. Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website en campagnes.

De persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) is

BE AID Europe e.V.
Frankfurterstr. 720-726
51145 Köln-Porz

Vertegenwoordigd door

Voorzitter van het bestuur: Serdar Simsek
Adjunct-voorzitter van het bestuur: Ensar Öztürk

Contact

Telefoon: +49 221 290 205 95
Telefax: +49 (0) 2237 60 35 449
E-Mail: service@beaid.org

Verzameling en gebruik van uw gegevens

De omvang en de aard van de verzameling en het gebruik van uw gegevens verschilt naargelang u onze website alleen bezoekt om informatie op te vragen of om gebruik te maken van de diensten die wij aanbieden.

Indien wij voor individuele functies van ons aanbod gebruik willen maken van in opdracht gegeven dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren wij u uitvoerig over de respectievelijke processen die hieronder worden beschreven. Uiteraard hebben we de dienstverleners zorgvuldig geselecteerd. Anders worden uw gegevens alleen aan andere derden doorgegeven als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Verzameling van gegevens bij het bezoeken van onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar onze server stuurt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website te kunnen weergeven:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de site hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Besturingssysteem in gebruik
 • Gebruikt IP-adres (indien nodig: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden alleen doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden zoals hieronder beschreven. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen voor illegaal gebruik worden gevonden.

Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie in individuele mate, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Voor zover persoonsgegevens ook worden verwerkt door middel van individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van de overeenkomst, hetzij in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f DSGVO om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het bezoek aan de site te beschermen.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en dat u zelf kunt beslissen of u deze cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor elke browser vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet worden geaccepteerd.

Contacten, communicatie

Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u en de bijbehorende technische administratie op te nemen. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien uw contactpersoon gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

Ten behoeve van ons legitieme belang bij een snelle en klantvriendelijke communicatie en technische administratie maken wij gebruik van de volgende partnertoepassingen conform art. 6 lid 1 lit. f DSGVO:

Gegevensverwerking bij gebruik van een donatiecampagne van Be Aid e.V.

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt indien u ons deze gegevens verstrekt ten behoeve van de uitvoering van een fondsenwervingsactie. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Wij slaan de gegevens die u ons verstrekt op en gebruiken deze voor de verwerking van de donatiecampagne. Na volledige verwerking worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of tenzij wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens voor andere wettelijk toegestane doeleinden te gebruiken, waarover wij u hieronder informeren.

Uw rechten

Overzicht van de rechten van de betrokken personen (uw rechten) in verband met de gegevensverwerking binnen onze websites in overeenstemming met de geldende regels voor gegevensbescherming.

Recht op informatie

U heeft te allen tijde recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking.

Recht op correctie

U heeft te allen tijde het recht om uw opgeslagen gegevens te corrigeren. Als u afwijkingen constateert, kunt u uw gegevens ook zelf corrigeren in uw klantaccount.

Recht op wissen / blokkeren

U heeft te allen tijde het recht om uw opgeslagen gegevens te laten verwijderen of te laten blokkeren voor verdere verwerking, indien wij op grond van wettelijke opslagverplichtingen verplicht zijn uw gegevens te bewaren, zie ook beperking van de gegevensverwerking.

Recht op beperking van de gegevensverwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken,

 • als u de juistheid van uw gegevens betwist en deze niet zelf kan corrigeren;
 • als de verwerking onwettig is, maar u niet wilt dat deze wordt verwijderd;
 • als wij, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw gegevens in principe niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft om te doen gelden, uit te oefenen of zich te verdedigen tegen juridische claims; of
 • als u bezwaar heeft gemaakt tegen de gegevensverwerking en het nog niet duidelijk is of gerechtvaardigde redenen van onze kant voor verdere gegevensverwerking zwaarder wegen dan uw bezwaar.
Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Als u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u deze te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping heeft invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons heeft verstrekt.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die voor ons verantwoordelijk is.

Recht om toestemming in te trekken

Als u ons uw toestemming geeft voor een bepaalde gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. In principe hebben we alleen toestemming nodig in speciale gevallen, bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectievelijke wettelijke bewaartermijnen (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist als ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of het begin van het contract en/of als we geen legitiem belang meer hebben bij verdere opslag.

Communicatie via e-mail

Bij communicatie per e-mail kunnen wij geen volledige gegevensbeveiliging garanderen, zodat wij u aanraden om informatie met een grote behoefte aan vertrouwelijkheid per post te versturen.

Wilt u onze projecten steunen met uw donatie?