Ramp / Nood

Ramp en Noodhulp

Het aantal mensen dat in de afgelopen 20 jaar wereldwijd door verwoestende rampen is getroffen, bedraagt ​​ongeveer 4,2 miljard. (Bron: United Nations Office for Disaster Risk Reduction).

Noodhulp bij rampen:

Grote onvoorspelbare natuurrampen zoals aardbevingen, overstromingen en zware stormen zijn pijnlijke gebeurtenissen. De mensen die in de getroffen gebieden leven worden binnen een mum van tijd geconfronteerd met de vaak ernstige gevolgen van een ramp. Grote vernielingen van eigendommen en het verlies van mensenlevens kunnen snel hulpeloze en uitzichtloze situaties tot gevolg hebben. 

Natuurrampen kunnen mensen op elk moment in hun leven in een hopeloze situatie brengen. Het leven bestaat uit momentopnames. Het ene moment geniet je van een comfortabel leven, maar het volgende moment kan dit totaal verwoest worden door een verschrikkelijke ramp. Een hevige regenbui kan het lot van duizenden mensen al veranderen. Een korte aardbeving kan in één klap talloze mensen dakloos maken.

Natuurrampen kunnen we niet voorkomen. Ze komen dichter bij voor dan veel mensen beseffen. Wij zien het als onze taak om voorzorgsmaatregelen te nemen en als morele verplichting om de helpende hand te bieden aan de slachtoffers. Iedereen, ongeacht taal, religie of ras verdient hulp in een moeilijke situatie

Wat is het doel van Nood Rampenfonds?

Het Nood Rampenfonds is opgericht door onze BE AID organisatie en heeft als doel om zo snel mogelijk hulp te bieden bij grote noodsituaties na natuurrampen. Het Nood Rampenfonds kan door goede voorbereiding snel handelen nadat er een ramp heeft plaats gevonden. Door snel te handelen, vroegtijdig in te grijpen en op locatie aanwezig te zijn kan er de nodige hulp en ondersteuning gegeven worden die erger leed wellicht kan voorkomen. De standaard voorzorgsmaatregelen en voorbereiding stellen het Nood Rampenfonds in staat om hulp te verlenen in de eerste uren en dagen na een natuurramp zoals een aardbeving, tsunami of overstroming.

Hoe werkt het Nood Rampenfonds?

Donaties die gedurende het jaar aan het Nood Rampenfonds worden gedaan worden verzameld op onze bankrekening.  Wanneer een ramp zich voordoet worden de donaties ingezet voor de bevoorrading en voorziening van de primaire basisbehoeften van slachtoffers in de getroffen regio.

Primaire basisbehoeften:

  • Medische uitrusting
  • Schoon drinkwater
  • Onderdakpakket en warmhoud middelen
  • Dekens en winterkleding
  • Voeding en voedselpakket

Deze middelen zien wij als primaire levensbehoeften. Na een grote ramp worden de middelen waar behoefte aan is zo snel mogelijk geleverd aan de getroffen regio.

Hulpverlening aan het rampgebied:

Niet onbelangrijk en goed om te weten; Een internationale hulporganisatie kan pas hulp bieden nadat een getroffen land zelf om internationale hulp gevraagd heeft. Internationale Hulporganisaties hebben toestemming nodig om in het buitenland hulp te mogen verlenen.

In sommige noodsituaties vragen getroffen landen (afhankelijk van de omvang van de ramp) alleen om hulp van hulporganisaties, niet-overheidsorganisaties, opsporings- en reddings-eenheden die binnen hun eigen landsgrenzen opereren. Om deze redenen worden er niet altijd externe hulporganisaties betrokken bij het bieden van noodhulp.

BE AID hulporganisatie zet zich altijd optimaal in om hulp te kunnen verlenen aan getroffen rampgebieden. BE AID is echter wel afhankelijk van de veiligheid en de transportmogelijkheden in en rond een getroffen gebied.

Wilt u het Nood Rampenfonds steunen?

U kunt uw donatie snel en veilig  naar ons overmaken door op de hyperlink "DONEER NU" te klikken.

 

Wilt u onze projecten steunen met uw donatie?