Qurban

Qurban

Laat onze offers voor hulpbehoeftigen op aarde een middel zijn voor liefde en vreugde!

Wat is Qurban?

Offers uitbrengen is voor moslims een belangrijke vorm van aanbidding, om zo dichter bij Allah te komen en Zijn welbehagen te verdienen.

Tegelijkertijd zijn deze offers in overeenstemming met een fundamenteel doel dat de islam voor ogen heeft, namelijk het delen van middelen met mensen in nood. Dit doel is erop gericht bij te dragen aan de ondersteuning van zorg, welzijn en sociale gelijkheid in de samenleving.

Wanneer kan ik doneren?

Waadjieb qurban donaties: de periode voor het slachten van de offers begint ongeveer één maand voor het offerfeest en duurt tot in de ochtend van dag één van het offerfeest. U kunt online via onze website doneren.

Nafileh (aanbevolen) qurban donaties: donateurs kunnen alle soorten Nafileh offers het gehele jaar doneren via onze online donatieservice.  

Wanneer wordt mijn Nafileh offer geslacht?

Aanbevolen offers zoals Adaq, Aqiqah en Sjoekr worden enkel gezamenlijk en gedurende aangewezen periodes uitgevoerd, aangezien dit onder toezicht moet gebeuren. Afhankelijk van de tijd en situatie kan dit 4 tot 6 weken duren.

Is het volgens de islamitische voorschriften?

Qurban draait niet alleen om het slachten van het offerdier. De voorgeschreven slachtvoorschriften houden tevens rekening met het geslacht, de leeftijd en gezondheid van het dier. Daarom handelen betrokken BE AID medewerkers ter plaatse. Zij beschikken over de nodige kennis en opleiding. Ze werken onder toezicht en begeleiding van onze imams zorgvuldig volgens de islamitische voorschriften.

In welke landen worden de geofferde dieren geslacht?

Onder toezicht van onze deskundige medewerkers en getrainde waarnemers, die ter plaatse opereren, verwezenlijkt hulporganisatie BE AID bij volmacht uw offers in vele behoeftige landen, maar verreweg het meeste in Afrika en het Azië. Tegelijkertijd worden ook de hulpbehoeftige onderwijsinstellingen en Koranleerscholen, die onder moeilijke omstandigheden blijven onderwijzen, niet vergeten.

Worden de donateurs na het slachten geïnformeerd?

Alle offers die bij volmacht door onze hulporganisatie BE AID worden geslacht, worden via een video-opname geregistreerd. Vanwege externe factoren tijdens het offerfeest (denk aan werkdruk en slechte/geen wifi-verbinding in derdewereldlanden) worden donateurs per mail geïnformeerd. Hierbij wordt geen video-opname gedeeld. Eén á twee weken na het offerfeest, wanneer het team is teruggekeerd, kan de video-opname op aanvraag van de donateur gedeeld worden.

Als u ook wil bijdragen, neem dan via de hyperlink DONEER NU contact met ons op!

 

 

Wilt u onze projecten steunen met uw donatie?