Qurban

Qurban

Een offer brengt ons dichter bij elkaar en leert ons om met elkaar te delen

Onze hulporganisatie BE AID, verricht het slachten met door u gegeven volmacht, met de expertise en toewijding van onze vrijwilligers, die handelen in de wetenschap van de overgenomen verantwoordelijkheid en verplichting om de offerdieren volgens de islamitische voorschriften te slachten.

Met haar vertegenwoordigers actief in tien Europese landen, slacht de BE AID organisatie bij volmacht op vele verschillende plaatsen over de hele wereld offerdieren en bezorgt zo een glimlach op het gezicht van veel mensen in nood en zijn wij verantwoordelijk voor hun ghayr en voor hun oprechte smeekbeden.

Volgens de islamitische voorschriften

Het slachten van een offerdier is niet zomaar een slachting. Het is bovendien een vorm van aanbidding waarbij geslacht, leeftijd, gezondheid en volmacht door de religie zijn voorgeschreven.

Onze medewerkers ter plaatse, die hieromtrent over de nodige religieuze kennis en opleiding beschikken en onder toezicht en begeleiding van onze imams staan, handelen met de grootste zorgvuldigheid bij het uitvoeren van de slachtingen zodat deze ook verlopen volgens de islamitische voorschriften.

Met de selectie van een gezond, volmaakt en zonder lichamelijke gebreken zijnd offerdier is elke fase van het slacht- en distributieproces uitgevoerd in overeenstemming met de islamitische voorschriften, en wordt geen enkel orgaan van het geofferde dier verspild en maximaal ervan geprofiteerd.

Als u ook via de organisatie BE AID dichter bij de verschillende hulpbehoevenden van deze wereld wilt komen en door middel van uw donaties een aandeel wil hebben in de beleving van deze zaligmakende vreugde, neem dan contact met ons via ıcoon/hyperlink DONEER NU op voor het slachten van offerdieren bij volmacht.

Video

Wilt u onze projecten steunen met uw donatie?