Zakat

Zakat, Fidya og Sadaqa

Hvad er Zakat?

Den 3. af de 5 søjler indenfor islam er zakat. Formålet ved at betale Zakat, er at gavne samfundet, for Allah’s skyld. De fattige har ret til en del af de riges ejendom. Det er Allah der giver os rigdom, og han forpligter os til at dele det med andre. Ved at give vores zakat, giver vi muligheden for at leve et bedre liv, til dem som ikke har så meget at gøre godt med. 

Vi styrker solidariteten ved at overvinde sociale uligheder. Zakat renser vores formue og vores hjerter. I modsætning til at give frivillige almisser (sadaqa), er Zakat en religiøs praksis man SKAL uddele til de fattige. Allah har vejledt os, om at hvem der er forpligtet til at give zakat, hvem der må modtage Zakat, og hvordan Zakat skal uddeles.

Hvem er forpligtet til at give Zakat? 

Zekat SKAL betales af enhver myndig muslim, hvis man har en formue over det man kalder Nisab-mængden, i løbet af et år (354 dage muslimsk kalenderår), er man forpligtet til at give 2,5 % af denne formue til de fattige. Hvis ovenstående gælder for dig, skal du donere en vis mængde af din formue, én gang om året til de fattige.

Hvem har ret til Zakat?

Allah har i Koranen oplyst om hvem der kan modtage Zakat;

"Almisserne er kun til de fattige og trængende, til dem der arbejder med (indsamlingen af) dem, til dem hvis hjerter skal knyttes til (islam), til (løskøbelse af) slaver, til de gældbundne, de vejfarende og dem der er på Allahs vej. (Dette er) en forordning fra Allah, og Allah er alvidende, alviis."

(Al-Tawba vers 60)

Hvornår gives Zakat?

Zakat betales når der er gået et år, fra den optjente formue. Du kan give din zakat på specielle dage, såsom en ferie eller en fødselsdag, så du bedre kan huske din betalings-dag. Mange af os betaler især Zakat under Ramadanen.

Fidya og kaffara

Fidya som er et religiøst udtryk i Islam, er en pris, man skal betale for de bønner/tilbedelser man ikke har kunnet udføre, af en vigtig årsag.

Du kan bestemme betalingsdatoen for manglende evne til at faste. Den vigtigste ting i Fidya-beregningen er det islamiske år. Det er 354 dage. Bemærk: Du kan også holde fast på specielle dage såsom en ferie eller en fødselsdag for at betale din Fidya, for ikke at glemme datoen. Mange af os betaler Fidya under Ramadan.

I følge Koranen

Skal dem der ikke kan faste af en vigtig årsag, betale Fidya.

(Surah 2-Baccarah, vers 184)

En person, der ikke kan faste på grund af alderdom eller en sygdom som der ikke er håb for at blive helbredt for, eller ikke kan finde muligheden for at udføre det på et senere tidspunkt, skal betale Fidya for hver dag.

(Serahsi, el-Mebsüt, III, 100; Ibn Kudāme, el-Muğni, IV, 395  -397) 

Fidye betales også for nogle mangler, der opstår under udførelse af pligter i forbindelse med pilgrimsrejse og umrah.

(Surah 2-Baccarah, vers 196)

Fidya-mængden af ​​mad, der vil fodre en person en dag eller tilsvarende beløb. Dette betyder det samme beløb som "sadaqa-al fitr". Dette er det mindste beløb i Fidya-mængde. Det er bedre for dem, der har mulighed for at give mere.

(Surah 2-Baccarah, vers 184; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270)

Vil du støtte vores projekter med en donation?