Zakat

Zakat, Fidya och Sadaqah

Vad är Zakat?

Zakat – al mal är Islams tredje pelare. Zakat (zakât) (arabiska: زكاة) eller allmosan är en obligatorisk handling. Zakat al mal är som görs för Allahs skull i syfte att tjäna dem nödställda i samhället. Där dem utblottade i samhället är berättigade en del av dem rikas egendom.

Vi stärker solidariteten genom att övervinna sociala ojämlikheter. Zakat rensar vår egendom och vårt hjärta. Till skillnad från välgörenhet/ Sadaqah är Zakat en religiös plikt. Det bestäms av Allah c.c vem som är ansvarig för att ge Zakat och vem som är berättigad att få Zakat och hur Zakat ska räknas ut.

Vem är skyldig att ge Zakat?

Zakat betalas av alla myndiga troende muslimer. Zakat är obligatorisk för en muslim där förmögenheten överstiger en viss miniminivå, vilken kallas nisab. Under ett månår vilket är 354 dagar är det obligatoriskt att ge 2,5% av sin förmögenhet som Zakat till dem nödställda.

Vem är berättigad att få tilldelad Zakat?

Allah cc har fastlagt vem som kan ta emot Zakat:

Offergåvorna är avsedda enbart för det fattiga och det nödställda och för dem som har hand om insamlandet av dem och för att vinna hjärtan [för tron] och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och [för att lätta] de skuldtyngdas [bördor] och för [kampen för] Guds sak och för vandringsmannen. Detta har Gud föreskrivit; Gud är allvetande, vis.

Koranen( Sura Al Imran 9:60)

När ska man ge Zakat?

Du bestämmer själv vilket datum du vill ge din Zakat. Zakat ska betalas en gång under ett månår vilket är 354 dagar. Majoriteten brukar ge sin Zakat under månaden Ramadan.

Fıdya Kaffarah

Fidya är det pris som betalas för att rädda en person från en svår situation. Som en religiös benämning hänvisar det till det materiella pris som betalats för att eliminera vissa fel som begås under pilgrimsfärdens bön eller på grund av oförmågan att utföra fastan under fastemånaden Ramadan.

I Koranen så står det följande:

Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar och de som har möjligheten skall som offer ge en nödställd att äta.

(Surah 2-Baccarah, vers 184)

Följaktligen, om en person som inte kan fasta på grund av sin ålder och sjukdom och kommer inte att ha kraft nog att fasta senare, betalar han en Fidya varje dag.

(Serahsî, el-Mebsût, III, 100; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 395-397)

Och fullgör vallfärden, såväl den större som den mindre, till Guds ära; men om omständigheterna hindrar er [att fullfölja den], ge då vad ni har möjlighet att ge som offergåva.

(Surah 2-Baccarah, vers 196)

Fidya är mängden mat som mättar en person om dagen eller priset på det. Det är samma belopp som Zakat al fıtr. Detta är den minsta storleken på Fidya. Men det är bättre för dem som har möjlighet att ge mer

(Surah 2-Baccarah, vers 184; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270)

Vill du stödja våra projekt med en donation?