Vandbrønd

Vandbrøndprojekter

I mange dele af verden, især i tørre geografier som Afrika, opstår en af ​​de primære årsager til krige, dødsfald, sult og mange sygdomme fra behovet for rent vand.

Med vores “Vandbrønds Projekt” i BE AID gør vi en stor indsats, for at mennesker der kæmper med mange tørkeperioder flere steder i verden, kan få rent vand, som er kilden til liv.

Hvor etablerer vi Vandbrønde?

Vandbrønde etableres hovedsageligt i flere forskellige lande, i Afrika og Asien, på de steder hvor der primært er behov for rent vand.

Typer af Brønde ?

Typer af brønde; Udover den specielle type vandbrønd donoren ønsker, findes der generelt 2 forskellige vandbrøndsmodeller

1. Brønd med flere vandhaner (Şadırvanlı)

Bruges hovedsageligt til offentlige områder såsom skoler, uddannelsescentre, moskéer, madrasa m.m.

 2. Almindeling Brønd Model (Pumpemodellen)

Modellen der primært er egnet til landsbyområder.

Donationsmuligheder ?

Din egen vandbrønd: Ved at få etableret en vandbrønd i dit eget navn eller i dine afdøde pårørendes navn, kan du være til gavn for at hundredvis af mennesker kan få rent vand. I dette tilfælde har du ret til at give brønden det navn, du har bestemt, da hele udgiften dækkes af dig.

Fælles vandbrønd-fond: Du kan donere et hvilket som helst beløb, du ønsker, til en fælleskontor til en vandbrønd, som er etableret i vores forening. Når mængden af ​​donationer til dækning af omkostningerne til en vandbrønd er nået, vil en vandbrønd blive etableret i et forudbestemt område, og du vil være aktionær i denne velgørende sag.

Gruppe-vandbrønd: Man kan også etablere en vandbrønd sammen med en gruppe: f.eks. familiemedlemmer, kolleger eller foreninger.

Hvad koster det?

Der er mange faktorer, der bestemmer prisen på en vandbrønd:

  • Hvor og i hvilken område bliver den etableret i?
  • Hvor dybt skal der bores før vandet nås?
  • Om der kan findes vand ved den første boring?
  • Kvaliteten af ​​de materialer, der skal bruges?

Det er ikke muligt at bestemme prisen på forhånd, men de omtrentlige omkostninger, udefra vores beregninger, vil formentlig være omkring;

- 3.000 € Almindeling Brønd Model (Pumpemodellen)

- 4.000 € Brønd med flere vandhaner (Şadırvanlı)

 Og dette er så priserne som er blevet fastlagt af vores forening.

 

Renlighed og vandets sundhed?

Der lægges stor vægt på om ​​det opnåede vand er rent og sundt, og om det er tilstrækkeligt. Det opnåede vand undersøges for om det er sundt, rent og drikkeligt. Og efter at de nødvendige tests og evalueringer er foretaget, bliver brønden etableret.

Vedligeholdelse af brønden?

Når en brønd er færdig og klar til offentlig brug, er den under BE AID’s 5-årige garanti, hvor vi sørger for vedligeholdelse, kontrol og inspektion i 5 år. Efter 5 år overdrages vedligeholdelsen og kontrollen af ​​brønden til landsbybeboerne (i denne periode har landsbyboerne opnået tilstrækkelig erfaring med vedligeholdelse og reparation af brønden).

Brøndens levetid og tilgængelighed?

På det punkt er først og fremmest tilstrækkeligheden af ​​den nødvendige tekniske infrastruktur til at trække vandet til overfladen, som nås afhængigt af brøndens dybde, meget vigtig. I de pågældende geografier opleves ofte sæsonbestemte begivenheder såsom grundvandets stigning eller recession.

At forudsige sådanne situationer ved at foretage de nødvendige beregninger, såsom at gå ned til en tilstrækkelig dybde under boringen, tilføje de nødvendige ekstra længder af bundrør i tilfælde af utilstrækkelig vandmængde og bruge en vandpumpe med tilstrækkelig kraft og kvalitet, er en afgørende faktor i at drage fordel af brønden så længe som muligt.

Endvidere bliver der brugt materialer der til enhver tid kan repareres eller udskiftes, og vedligeholdelse og reparation af disse dækkes af den 5-årige garantiperiode fra vores BE AID-forening.

BE AID sørger for at de nødlidende kan få glæde af brønden så længe som muligt, ved at udføre arbejdet under tilsyn og kontrol af eksperter. Og der bliver nøje udforsket om hvorvidt der er behov for vand i et område. Der bores ned til en dybde mellem 25-50m, for at beregne sæsonbestemt vandtilgængelighed. Og der sørges for at materialerne der anvendes til dette har en tilstrækkelig kvalitet.

Hvor længe tager en brønd etablering?

Brøndens etablering varierer afhængigt af forskellige faktorer; Placeringsbestemmelse, gennemførlighed og boreundersøgelser for den brønd der skal bores, de officielle procedurer der anvendes i henhold til de forskellige lande, interne politiske problemer et land oplever, og epidemiske sygdomme som Covid-19, er taget i betragtning, vil det tage omkring 6 måneder.

 

Hvordan kan jeg donere?

Du kan hurtigt og sikkert donere til en vandbrønd ved at klikke på knappen “DONER NU

Sørg venligst for, at kontaktoplysningerne på donationsformularen er udfyldt korrekt. Vi kontakter dig med udgangspunkt i disse oplysninger, og sender dig den nødvendige dokumentation i form af billeder, videoer og certifikater.

Vil du støtte vores projekter med en donation?