Vattenbrunn

Våra Vattenbrunnsprojekt

I många delar av världen, särskilt i torra geografiska områden som Afrika, uppstår en av de främsta orsakerna till krig, dödsfall, svält och många sjukdomar från behovet av rent vatten. Med vårt "Vatten Bruns Projekt" i BE AID gör vi en stor insats för att människor som kämpar med torka på flera platser i världen kan få rent vatten, som är källan till liv.

Var etablerar vi Vattenbrunnar?

Vattenbrunnar är huvudsakligen etablerade i flera olika länder, i Afrika och Asien, på de platser där det finns i första hand behov av rent vatten.

Typer av Brunnar?

Typer av brunnar; Utöver den speciella typ av vattenbrunn donatorn vill ha, finns det i generellt 2 olika vattenbrunn modeller.

1- Brunn med flera kranar (Şadırvanlı) Används främst för offentliga områden som skolor, utbildningscenter, moskéer, madrasa m.m.

2- Allmän Brunns Modell (Pumpmodell) Modellen som i första hand lämpar sig för byområden.

Donations Möjligheter?

Din egen vattenbrunn: Genom att anlägga en vattenbrunn i ditt eget namn eller i dina avlidna släktingars namn, kan du gynna hundratals människor av att få rent vatten. I det här fallet har du rätt att ge bunnen det namnet du har bestämt, då hela utgiften täcks av dig.

Gemensam Vattenbrunn Fond: Du kan donera vilket belopp du önskar till ett gemensamt kontor för en vattenbrunn, som är etablerad i vår förening. När mängden donationer för att täcka kostnaden

tills en vattenbrunn nås kommer en vattenbrunn att etableras i ett förutbestämt område, och du kommer att vara det aktieägare i detta välgörande ändamål.

Grupp Vattenbrunn: Du kan även etablera en vattenbrunn tillsammans med en grupp: t.ex. familjemedlemmar, kollegor eller föreningar.

Vad kostar det?

Det finns många faktorer som avgör priset på en vattenbrunn:

  • Var och i vilket område kommer det att etableras?
  • Hur djupt måste det borras innan vattnet nås?
  • Kan man hitta vatten vid första borrningen?
  • Kvaliteten på materialen som ska användas?

Det går inte att bestämma priset i förväg, utan den ungefärliga kostnaden, utifrån vår beräkningar, kommer priset förmodligen att vara runt;

  • 3 000 € för en vanlig brunn.
  • 4 000 € med kranar.

 *Och det är de priser som har satts av vår förening.

 

Renlighet och vatten hälsa?

Stor vikt läggs vid om det erhållna vattnet är rent och hälsosamt, och om det är tillräckligt. Det vatten som uppnåtts undersöks om det är hälsosamt, rent och drickbart. Och efter nödvändiga tester och utvärderingar är gjord, blir brunnen etablerad.

Underhåll av brunnen?

När en brunn är färdig och klar för allmän användning är den under BE AID:s 5-åriga garanti, där vi tillhandahåller underhåll, kontroll och besiktning i 5 år. Efter 5 år lämnas underhåll och kontroll över

Brunnen till byborna (under denna period har byborna fått tillräcklig erfarenhet av underhåll och reparation av brunnen).

Brunnens livstid och tillgänglighet?

Vid den punkten är först och främst lämpligheten av den nödvändiga tekniska infrastrukturen att dra vattnet till ytan, som nås beroende på brunnens djup, mycket viktigt. I de geografiska områdena upplevs ofta säsongsbetonade händelser såsom grundvatten uppgång eller lågkonjunktur. Att förutsäga sådana situationer genom att göra nödvändiga beräkningar, som att gå ner till en tillräckligt djup under borrning, lägga till nödvändiga extra längder av vattenrör i händelse av otillräcklig vattenvolym och att använda en vattenpump med tillräcklig kraft och kvalitet är en avgörande faktor för att dra nytta av brunnen så länge som möjligt.

Dessutom används material som kan repareras eller bytas ut när som helst. Samt underhållning och reparation av dessa täcks av den 5-åriga garantitiden från vår BE AID-förening.

BE AID ser till att behövande kan dra nytta av brunnen så länge som möjligt genom att utföra arbetet under övervakning och kontroll av experter. Och det undersöks noga om det finns behov av vatten i ett område. Det borras ner till ett djup mellan 25-50 m, för att beräkna en säsongsbetonad tillgång på vatten. Och de material som används för detta är av tillräcklig kvalitet.

Hur lång tid tar en brunn etablering?

Etableringen av brunnen varierar beroende på olika faktorer; Placeringsbestämmelse, genomförbarhet och borr undersökningar för den brunn som ska borras. De officiella procedurer som används i enlighet med olika länder, interna politiska problem ett land upplever och epidemiska sjukdomar som Covid-19, så kommer det att ta omkring cirka 6 månader.

Hur kan jag donera?

Du kan snabbt och säkert donera till en vattenbrunn genom att klicka på knappen "DONERA NU".

*Se till att kontaktuppgifterna på donations formuläret är korrekt ifyllda. Vi kommer att kontakta dig baserat på denna information, och kommer att skicka dig den nödvändiga dokumentationen i form av bilder, videor och certifikat.

 

 

Vill du stödja våra projekt med en donation?