Hitta hjälp

Akut Katostrof hjälp

Nöd- och katastrofhjälp Antalet människor som drabbats av förödande naturkatastrofer världen över under de senaste 20 åren är cirka 4,2 miljarder. (Källa: United Nations Office for Disaster Risk Reduction)

Nöd- och katastrofhjälp

Stora oförutsägbara naturkatastrofer som jordbävningar, översvämningar och våldsamma stormar, som också orsakar stor förstörelse och förlust av liv och egendom, är katastrofala händelser som människan är hjälplös att förhindra. Dessa och liknande naturkatastrofer, som kan upplevas i alla skeden av våra liv, är den tid då människor är som mest hjälplösa. Samtidigt som vi står starka och mår bra kan vi plötsligt bli hjälplösa offer.

Ett ösregn eller några sekunders jordbävning kan göra många människor hemlösa och hjälplösa. Sådana oundvikliga naturkatastrofer är inte långt ifrån oss. Vår plikt är att hela tiden vara beredd på de stora katastrofer som kan uppstå och att komma till hjälp för offren oavsett språk, religion eller ras.

Vad är nöd- och katastroffonden

Nöd- och katastrofhjälp fonden, som har inrättats i vår BE AID-förening, syftar till att i förväg vara redo för alla typer av större naturkatastrofer och nödsituationer som kan inträffa i olika geografier i världen, och att ingripa snabbt och brådskande fr.o.m. katastrofens första ögonblick.

Syftet med nöd- och katastroffonden

I allmänhet strävar hjälporganisationer efter att ge bistånd från givare till
katastrofoffer genom att lansera hjälp kampanjer för naturkatastrofer som har inträffat. Men plötsliga stora naturkatastrofer som jordbävningar, översvämningar och tsunamier gör att tusentals människor drabbas samtidigt, vilket kräver snabb hjälp.


BE AID-föreningen har startat projektet "Emergency and Disaster Relief Fund" för att vara förberedd i förväg för sådana situationer och agera snabbt för att ge nödvändig och snabb hjälp till katastrof offren, under de första ögonblicken/dagarna av katastrofen.

Så fungerar nöd- och katastroffonden

Donationer gjorda av givare under året till nöd katastrof fondens konto slås samman och används för att tillhandahålla de primära grundläggande behov som behövs i regionen genom att agera snabbt under en potentiell katastrof.

Prioriterade grundläggande behov av hjälpmedel

• Mediciner och medicinsk utrustning
• Rent dricksvatten
• Möjlighet till skydd och värme
• Filtar och varma kläder
• Livsmedel och mat
Under större katastrofer har ovanstående hjälpmedel identifierats som de primära grundläggande förnödenheter som krävs för att levereras till området.

Leverans av hjälpmedel till katastrofområdet

Först och främst bör man veta att för att internationella hjälporganisationer ska kunna leverera bistånd till ett land måste landet i fråga begära internationellt bistånd och ge generellt tillstånd till utländskt bistånd. Vissa länder (beroende på katastrofens omfattning) använder bara hjälporganisationer, sök- och räddningsenheter som verkar inom sina egna gränser. Och i det här fallet kan externa hjälporganisationer inte leverera nödhjälp i det aktuella landet.

BE AID-föreningen strävar efter att leverera nödhjälp i förhållande till katastrofens
storlek, till katastrofområden inom ramen för säkerhet och transportmöjligheter

 

Du kan skicka dina donationer och hjälpmedel till BE AID-nödhjälpfonden genom att klicka på knappen  DONERA NU och fylla i donationsformuläret.

Vill du stödja våra projekt med en donation?