Barn

Stödprojekt för föräldralösa barn

Miljontals föräldralösa barn runt om i världen är ett socialt ansvar för hela mänskligheten.

Stödprojekt För Föräldralösa Barn!

BE AID välgörenhetsförening; Medan de barnen kämpade med många svårigheter i geografier som dominerades av BE AID välgörenhetsförening; Medan de barnen kämpade med många svårigheter i geografier som dominerades av krig, torka och fattigdom i unga år, förlorade de sina mest värdefulla tillgångar, sina föräldrar.

Syftet med detta projekt är att visa medkänsla och barmhärtig till miljontals föräldralösa barn. Med detta hjälp kommer barn att glömma sin ensamhet i den svåra förhållande. Och dem människor som hjälper till för det fortsätter ha leende i sina läppar när dem ser hjälpen har nåt till behövande.

BE AID välgörenhetsförening bedriver verksamhet med syfte att ta hand om föräldralösa barn med olika "föräldralösa stödprogram", Social tillit", för att få ledsna miner att le lite och att bidra till att de ser på livet med lite hopp genom att vara med dem under dessa svåra perioder av ensamhet.

Vår förening bidrar till föräldralösa barns glädje med hjälpaktiviteter som kollektiva fadderhjälpmedel, kläder och utbildningsstöd, hälsohjälp, gåvor på helgdagar och speciella dagar, som genomförs i olika länder på de afrikanska och asiatiska kontinenterna, och även med sociala stödprojekt, ”Education Centers” och ”Orphan Family Development Projects” utvecklar stödprogram familjer för föräldralösa barn.

Vad är ” Sponsring För Föräldralösa Barn”  ?

Genom att utöka omfattningen av "Föräldralösa Barnprojektet" som vi startade 2020, i år, strävar vi efter att nå fler föräldralösa barn som är under vård av fosterfamiljer. Syftet är att ge regelbundet månatligt ekonomiskt stöd från våra sponsorer för att tillgodose de grundläggande behoven hos föräldralösa barn som försöker hålla fast vid livet under svåra förhållanden.

  1. Om ett "donationskvitto" begärs under registreringen kommer dina donationskvitton att skickas tillsammans i slutet av året.
  2. Varje sponsringsperiod omfattar perioden mellan 1 januari och 31 december. En sponsring börjar med början av varje kvartal, vilket är relativt; Januari - april - juli - oktober. Och den första månadsbetalningen sker vid den tidpunkten.
  3. När den första månatliga betalningen har slutförts tilldelas "Mapp för föräldralös barncertifikat" till givaren. Den innehåller nödvändig information om det föräldralösa barnet.
  4. I slutet av varje kvartal/period skickas en "Kvartalsvis aktivitetsrapport" till våra sponsorer som innehåller den hjälp det föräldralösa barnet har fått.

* Om en givare vill avsluta sin sponsring kan han/hon avsluta sponsringen när som helst genom att kontakta oss.

Bli Sponsring till ett föräldralöst barn hos BE AID

Utbildnings- och föräldralösa barnfond

Education and Orphan Fund är en gemensam välgörenhetsfond som inrättats inom BE AID för dina välgörenhetsdonationer.

Du kan donera till denna fond med ett belopp som du anger och dela glädjen med många fattiga barn.

Dina donationer till utbildningsfonden och fonden för föräldralösa barn kommer att användas för alla slags behov hos fattiga barn, särskilt föräldralösa barn.

Donation till Utbildnings- och föräldralösa barnfond

Föräldralösa barns Eid presenter

Eid dagar av glädje och särskilt för barn. Vid sådana speciella tillfällen strävar vår BE AID-förening också att lindra sorg i hjärtan genom att skapa ett leende och en glädje i ansikten med de presenter som vi delar ut till föräldralösa barn.

Du kan vara en glädje på dessa speciella dagar med dina föräldralösa barn Eid presenter.

DONATION för Föräldralösa barns Eid Presenter

Vill du stödja våra projekt med en donation?