Qurban

Qurban

Må dina Qurban donationer ge glädje till människorna i de behövande länderna
runt om i världen!

Vad är Qurban?

Qurban är en form av dyrkan vars procedurer och villkor bestäms av religionen
islam, med syftet att komma närmare Allah och få hans samtycke. Samtidigt är
syftet att dela köttet från Qurban med de behövande, i enlighet med islams
grundläggande mål, och att bidra till solidaritet och social jämlikhet.

När kan jag "donera"?

Vajib-Qurban donationer: Det börjar ungefär en månad före Eid-al-Adha, som är
offerdagen, och kan göras online via vår hemsida fram till Eid-morgonen.
Nafile/frivillig-Qurban donationer: Alla typer av frivilliga Qurban-donationer kan
göras online via vår hemsida året runt.

När kommer min Nafile Qurban att offras / slaktas?

Det är viktigt att vår Nafile-Qurban som; Adak, Akika, Şükür och Şifa utförs under
uppsyn och kontroll av våra observatörer. De åker till regionen för att kontrollera att de
följer islamiska rutiner. Det sker med vissa intervall och det sker tillsammans.
Därför kan det ta upp till 4-6 veckor, beroende på tidpunkt och situation.

Överensstämmelse med islamiska regler?

Qurban med dess kön, ålder, hälsostatus, fullmakt och slakt regler är en form av
dyrkan som bestäms av religionen islam. Vid denna tidpunkt gör vår BE AID-förening allt för att säkerställa att det kan utföras i enlighet med islamiska regler,
under uppsyn av erfarna personer med nödvändig utbildning och erfarenhet av att
slakta Qurban, såväl som under uppsyn av våra auktoriserade observatörer, som
har den nödvändiga vetenskapliga kompetensen.

Var sker Qurban slaktet?

BE AID slaktar och distribuerar Qurban köttet i flera olika länder i världen, samt
många länder på de afrikanska och asiatiska kontinenterna. Qurban-slakt utförs av
vår kompetenta personal och är under uppsyn och övervakning av våra utbildade
observatörer. Samtidigt kommer skolor, utbildningscenter och liknande, som
fortsätter att undervisa barn och unga under svåra förhållanden, inte glömmas bort.

Finns det någon respons/feedback?

Alla Vajib-Qurban som slaktas av ombud från vår BE AID-förening kommer att
videofilmas. Men på grund av skäl som upptagenhet på grund av Eid-al-Adha och
omöjligheten av snabb kommunikation i olika länder, kan donerare endast
meddelas via e-post (video och visuell feedback kan inte skickas i första hand).

Men 2-3 veckor efter Eid-al-Adha, när vårt team återvänder, är det möjligt för
oss att skicka videorna till våra givare som har begärt filmerna.


Om du också vill komma närmare jordens färger genom vår BE AID förening och vill vara med och skapa glädje och lycka, genom dina
donationer, kan du genom att klicka på "DONERA NU", gå med i vår
Qurban-organisation

Vill du stödja våra projekt med en donation?