Waterput

Onze waterput projecten

Wereldwijd hebben ongeveer 2,2 miljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater!

In veel regio’s over de wereld, kunnen mensen in een levensbedreigende situaties terecht komen omdat de toegang tot drinkwater wegvalt door aantal oorzaken zoals oorlogen, sterfgevallen, hongersnood en vele ziekten. Met onze BE AID organisatie zijn we gestart met het Waterput project. Hiermee willen we ons inspannen, om zoveel mogelijk behoeftigen te bereiken en ze toegang verlenen tot schoon drinkwater, hetgeen de bron van het leven is, voornamelijk in het door langdurige droogte geteisterde gebieden in de wereld.


Waar kunnen we waterputten laten slaan?

"Waterputten" worden voornamelijk geslagen in landen waar het behoefte het grootst is, zoals in
verschillende gebieden in Afrika en Azië.

Soorten opties:

Uw eigen waterput: u kunt ofwel uit uw eigen naam of uit de naam van een overleden verwante persoon een waterput laten slaan en zo ervoor zorgen dat honderden hulpbehoeftigen kunnen profiteren van een schoon drinkwater. Daar u de volledige kosten draagt, heeft u ook het recht om de naam van de bron te bepalen.

Deelnemen aan een pool systeem: u kunt ook deelnemen aan het door onze organisatie opgerichte POOL-systeem. Zo kunt u een bedrag doneren naar keuze. Zodra het bedrag van de ontvangen donaties voldoende is om de kosten van een waterput te dekken, wordt er een waterput geslagen op één van te voren bepaalde locatie en wordt u zo deelgenoot in deze goede daad.

Gezamenlijke fondswerving: Het slaan van een waterput kunt u ook gezamenlijk verwezenlijkenmet zakenlieden, collega’s, verenigingen of familieleden.

Er zijn enkele externe factoren die invloed hebben op de hoogte van de kosten.
• Waar in de regio en op welke locatie?
• Wat is de diepte waarop water wordt gevonden?
• Of men bij de eerste boring water vindt of niet?
• Wat is de kwaliteit van het gebruikte materiaal?

Zijn voorbeelden van factoren die een precieze kostenraming op voorhand bijna onmogelijk maken. Op basis van eerder afgeronde projecten kunnen de kosten echter worden beraamd op een:

- Waterput met een pomp € 3.000,-
- en een overdekte waterput € 4.000,-
die onze organisatie berekend.

Wat zijn de kosten van een waterput?

Zuiverheid en gezondheidsgraad van het putwater
Het water dat wordt bereikt als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden, wordt verzonden naar de bevoegde autoriteiten van dat land, waar de nodige laboratorium analyses etc. worden uitgevoerd. Na het verkrijgen van de goedkeuring voor zuiver, gezond en drinkbaar water wordt de ingebruikname van het drinkwater gepresenteerd.

Onderhoud waterput:

Met het voltooien van boringproces valt het onderhoud, de controle en de inspectie van elke waterput, die in gebruik is genomen, voor een periode van 5 jaar onder de garantie van onze organisatie BE AID. Na 5 jaar wordt het onderhoud en beheer van de put overgedragen aan de dorpelingen (in deze periode hebben de dorpelingen voldoende ervaring en kennis opgedaan over het onderhoud en reparatie).

Het levens- en bruikbaarheidsduur van de waterput:

Op dit punt is allereerst, afhankelijk van de diepte van de put, de geschiktheid van de noodzakelijke technische infrastructuur om het water dat bereikt is, naar de oppervlakte te halen, erg belangrijk. In de bestaande geografische gebieden vindt seizoensgebonden vaak de stijging of de daling van het grondwater plaats. In dergelijke situaties is het van groot belang om vooraf het nodige berekeningen te maken, tijdens het boren voldoende diepte te bereiken, niet genoegen nemen met het bereiken van eerste grondwater en waar nodig extra bodempijp in te zetten, en het gebruiken van een waterpomp van voldoende vermogen en kwaliteit zijn eveneens doorslaggevend factor bij het halen van maximale capaciteit en het langdurig gebruik van de waterput. 

Afgezien hiervan bestaan technische materialen uit materialen, die op elk moment gerepareerd ofvervangen kunnen worden. Het onderhoud en de reparatie van de waterput valt gedurende 5 jaar onder de garantie van onze organisatie BE AID.

Onze organisatie BE AID; onderzoekt en stelt nauwkeurig (door voorwerk) onder toezicht en controle van deskundige personeel nauwkeurig de gebieden vast, waar drinkwater behoefte het hoogst is. Door rekening te houden met seizoensgebonden eb en vloed getijden wordt de maximale diepte van de put bereikt (tussen 25-50 m). Door investeringen in duurzaamheid en kwaliteit streven we ernaar, om de behoeftigen zo maximaal mogelijk te laten profiteren van de waterput.

Wanneer beginnen de eerste werkzaamheden?

De openingsduur van de waterput is afhankelijk van een aantal aspecten zoals locatiebepaling, haalbaarheid en geschiktheid van het slaan van een waterput. Ze kunnen de werkzaamheden rekken tot 6 maanden voordat een donateur aan de beurt komt om een waterput te laten slaan. Naast het feit dat de officiële procedures, die per land kunnen verschillen, wordt eveneens, rekening gehouden met de interne politieke problemen en epidemieën zoals Covid-19, waarmee een land kampt.

Hoe kan ik doneren?

U kunt uw donaties voor het waterput project doneren door snel en veilig op de button/hyperlink “DONEER NU” te klikken.

 

Controleer a.u.b. of de contactgegevens op het donatieformulier correct zijn ingevuld. We zullen gauw contact met u opnemen over deze gegevens en zullen u het nodige documentatiemateriaal sturen bestaande uit een foto, video en een certificaat.

Wilt u onze projecten steunen met uw donatie?