Waterput

Onze waterput projecten

In veel regio’s over de wereld, voornamelijk in de droge gebieden zoals Afrika zijn oorlogen, sterfgevallen, hongersnood en vele ziekten een belangrijke oorzaak van behoefte aan bruikbaar drinkwater.

Met onze BE AID organisatie zijn we gestart met het Waterput project. Hiermee proberen we met afgestemde inspanningen zoveel mogelijk behoeftigen te bereiken die dagelijks tegen honger en droogte moeten strijden in verschillende delen van de wereld. En ze zo voorzien van drinkwater, de belangrijkste levensbron voor mensen. 

Waar kunnen we waterputten laten slaan?

In verschillende Afrikaanse landen en in andere landen waar er behoefte is, zoals in Bangladesh (Arakan) en Afghanistan, hebben we waterputten geslagen en met elke put werden gemiddeld tussen de 2.500 - 5.000 mensen voorzien van drinkwater.

Hoe kan ik een waterput laten slaan?
  1. U kunt ofwel uit uw eigen naam of uit de naam van een overleden verwante persoon een waterput laten slaan en verantwoordelijk zijn voor honderden hulpbehoeftige mensen die hiervan zullen profiteren. Daar u de volledige kosten draagt, heeft u ook het recht om de naam van de bron te bepalen (ook met Zakenlieden, Collega’s, Verenigingen of familieleden kunnen gezamenlijk in naam van … het slaan van een waterput verwezenlijken).
  2. Of u kunt deelnemen aan het badkuip-systeem in het kader van onze gezamenlijke activiteit en zo een bedrag doneren naar keuze (zodra het bedrag van de ontvangen donaties voldoende is om de kosten van een waterput te dekken, wordt er een waterput geslagen op één van te voren bepaalde locatie en wordt u zo deelnemer aan deze goede daad).
Wat zijn de kosten?

Er zijn enkele externe factoren die invloed hebben op de hoogte van de kosten van een waterput.

  • De locatie en de regio waar de waterput wordt geslagen?
  • De diepte waarop water wordt gevonden?
  • Of men bij de eerste boring water vindt of niet?

maken een precieze kostenraming op voorhand bijna onmogelijk. Op basis van eerdere projecten kunnen de kosten echter worden geschat op gemiddeld zo'n 3.000 euro.

Zuiverheid en gezondheidsgraad van het putwater

Het water dat wordt bereikt als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden, wordt verzonden naar de bevoegde autoriteiten van dat land, waar de nodige laboratorium analyses etc. worden uitgevoerd, na het verkrijgen van de goedkeuring voor zuiver, gezond en drinkbaar water wordt de ingebruikname van de drinkwater gepresenteerd.

Onderhoud waterput

De plaats van de te boren waterput wordt vooraf bepaald door ons “behoefte onderzoek team” daar. Dit team sluit ook de contracten en protocollen af met de bedrijven die de boringen zullen gaan uitvoeren.

De nodige oppervlakte studies (pooling, beton etc.) worden uitgevoerd door het gecontracteerde bedrijf en zij zullen vijf jaar lang het onderhoud, de controle en de inspectie op de waterput verzorgen.

Na 5 jaar wordt het onderhoud en de inspectie van de put overgedragen aan de dorpelingen. Gedurende deze tijd hebben de dorpelingen zelf voldoende ervaring opgedaan met onderhoud en reparatie van de put.

Hoe lang gaat een waterput mee?

De belangrijkste vragen hier zijn in hoeverre het water aan de vraag voldoet en hoe lang de put kan worden gebruikt.

Onderhoudswerkzaamheden aan het aardoppervlak zoals aan het betonnen oppervlak of de pomp of aan de pomp in de put kunnen op elk moment worden uitgevoerd (ze zijn relatief goedkoop) en vallen binnen de vijfjarige garantie van het bedrijf.

Het materieel onder het aardoppervlak heeft een levensduur van ongeveer 50 jaar en in sommige gevallen zal de put nog langer blijven bestaan zolang het water niet opdroogt door een buitengewone droogte of een andere onvoorspelbare gebeurtenis.

Wanneer kan de waterput open?

De openingsduur van de put wordt beïnvloed door aantal factoren.

Dit kan oplopen tot 6 maanden voordat een donateur aan de beurt komt om een waterput te openen. De duur is mede afhankelijk van factoren zoals het bepalen van het juiste punt, het contract dat met het bedrijf moet worden gesloten, hoe snel het water wordt bereikt en de wachtrij aan donateurs.

Hoe kan ik doneren?

U kunt uw donaties voor waterput project doneren door het donatieformulier in te vullen door op de button/hyperlink DONEER NU te klikken.

Controleer a.u.b. of de contactgegevens op het donatieformulier correct zijn ingevuld. We zullen gauw contact met u opnemen over deze gegevens en zullen u het nodige documentatiemateriaal sturen bestaande uit een foto, video en een certificaat.

Video

Wilt u onze projecten steunen met uw donatie?