BE AID BELGIUM

Hulp aan Vluchtelingen


Hulp aan Vluchtelingen
Hulp aan Vluchtelingen

 

Een vluchteling is iemand die in zijn thuisland 'gegronde vrees' heeft voor vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde etnische of sociale groep, en die in het eigen land geen bescherming krijgt.

Deze definitie is bepaald in het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties.

 

Wereldwijd zijn er meer dan 26 miljoen vluchtelingen op zoek naar veiligheid. Zij vluchten voor oorlog, geweld en vervolging.

 

De reis naar veiligheid zit vol met gevaren. En de vluchtelingen die zich gelukkig rekenen, hebben een rugzakje met persoonlijk bezittingen bij zich als ze een veilige plek bereiken.

 

Helaas is hun lange reis dan nog niet voorbij en wacht hen een toekomst vol onzekerheden, uitdagingen en gevaren.

Wilt u onze projecten steunen met uw donatie?