Om os

Hvem er vi ?

BE AID har til formål at hjælpe og støtte nødlidende og trængende mennesker rundt omkring i hele verden. Derudover har foreningen til formål at dyrke almennyttige og  velgørende formål for socialt udsatte mennesker, som har behov for støtte. Og hjælpe ofre og mennesker i nød, bl.a. i katastroferamte områder. 

BE AID er en del af en større paraplyorganisation, hvis hovedsæde befinder sig i Tyskland, og har afdelinger fordelt i 10 forskellige lande i Europa. 

Foreningen arbejder bl.a. også med sociale projekter i flg. områder; Familie og Ungdom, stofmisbrug, hjemløshed og hjælp til ældre. 

Vores formål?

BE AID arbejder på verdensplan, ved at bygge bro mellem de nødlidende og trængende mennesker uanset alder, køn samt kulturelt tilhørsforhold og med de personer der ønsker at bidrage og give en hjælpende hånd. 

Hvad ønsker vi at opnå?

At række en hjælpende hånd ud efter, dem der er faldet, i form af hjemløse og som har brug for en bid mad, dem som er grebet af epidemiske sygdomme, dem som er ramt af naturkatastrofer og dem som er nødlidende på grund af andre årsager, hele verden rundt. 

At støtte dem, der ikke har mulighed for at studere og evt. tage en uddannelse på grund af økonomiske forhold. Hjælpe dem til at holde fast i livet, ved at støtte dem i deres videre uddannelsesforløb, evt. med forskellige erhvervs- og færdighedskurser, efter behov.

At nå ud til de fattige, de forældreløse børn, og de forurettede mennesker som er fanget i livets negative sider, ved at støtte og imødekomme deres behov.

Kort sagt, uanset hvor der er et trist og forurettet menneske, er det vores formål at være der for dem.

Vil du støtte vores projekter med en donation?